Otroška ambulanta Nazarje 2

Informacije o nosilcu/dejavnosti

Otroška ambulanta Nazarje 2 - Nina Lah , dr. med., spec. pediatrije
Pamela Jelušić, dipl. m. s. in Dušanka Mikuž, sms
903,15 - 47,66%
Nazarje (Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje)

Delovni čas

Ponedeljek
7:00 - 14:00; 11:00 - 13:00 (posvetovalnica)
Torek
7:00 - 14:00; 11:00 - 13:00 (posvetovalnica)
Sreda
7:00 - 14:00; 11:00 - 13:00 (posvetovalnica)
Četrtek
13:00 - 20:00; 13:00 - 15:30 (posvetovalnica)
Petek
7:00 - 14:00; 11:00 - 13:00 (posvetovalnica)
MALICA: dopoldan 10:00 - 10:30, popoldan 16:00 - 16:30

Naročanje

Na pregled se lahko naročite osebno, po telefonu, po pošti ali e-pošti.

Do zdravnika Povezava do strani https://dozdravnika.si/

Spletno naročanje ni namenjeno nujnim primerom. V nujnem primeru pokličite po telefonu ali osebno obiščite ambulanto.

Obvestilo

NAROČANJE RECEPTOV IN NAPOTNIC

Recepte za zdravila, ki jih otrok prejema redno in napotnice za kontrolne preglede je potrebno naročiti teden dni prej.
Naročilo lahko oddate osebno pri medicinski sestri (s seznamom zdravil oziroma z izvidi) ali po telefonu:
T: 03 837 08 07.

ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK

Izvajamo celotno zdravstveno varstvo otrok, posvetovalnico, preventivne preglede, cepljenje, zdravljenje bolnih otrok.
Sistematični pregledi malčkov v starosti 3 let pri psihologu in 5 let pri logopedu.

ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠOLSKIH OTROK

Izvajamo vse dejavnosti s področja preventive (sistematske preglede, logoped, psiholog)
Na omenjene preglede so otroci pisno vabljeni.
Preventivni sistematski pregledi se izvajajo pred vstopom v šolo, v 1., 3., 6. in 8. razredu osnovne šole.

Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno, Luče

CEPLJENJE poteka skladno z določili republiškega imunizacijskega programa.


NMP in dispečerska služba