Družinska obravnava za zdrav življenjski slog

Delovni čas

Ponedeljek
14:00 - 17:20
Torek
14:00 - 17:30
Sreda
16:00 - 18:40
Četrtek
14:00 - 17:30

Naročanje

Družinsko obravnavo za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti v Zgornjesavinjskem ZD Nazarje izvajamo sodelovanju z zdravniki specialisti pediatri, zdravstvenim osebjem ter ekipo centra za krepitev zdravja. Potek obravnave vsebuje z dokazi podprte sestavine in temelji na sodelovanju celotne družine z zdravstvenovzgojnim in preventivnim timom šole. Tako otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem omogočamo učinkovito obravnavo v njihovem lokalnem okolju.

Zdravju škodljiva vedenja posameznika, ki vplivajo na pojav debelosti, so tesno povezana z okoljem, vključujoč družino, šolo in posameznikovo bližnje socialno okolje. Na vse skupaj pa v ozadju vplivajo dejavniki širšega dosega, kot so ukrepi države in prehranska industrija. Učinkovito (nemedikamentozno) preprečevanje in spopadanje z otroško in mladostniško debelostjo je večplastno, ki pa mora za doseganje visokega in dolgoročnega učinka delovati na več ravneh. Te vključujejo posameznikovo spreminjanje vedenjskih navad, življenjskega sloga in podporo družine. Pri tem je ključnega pomena okolje, kjer otrok oziroma mladostnik preživi večji del časa: vrtec, šola in ostale javne institucije, namenjene otrokom in mladostnikom. Na zdravje in učni uspeh, ki sta tesno povezana, pa vplivata tudi prehrana in telesna dejavnost. Potrebno se je zavedati, da se učinki ukrepov za preprečevanje debelosti, ki posegajo v vedenjske navade v zgodnjem obdobju otroštva in mladostništva, običajno kažejo kasneje v življenju.

VODJA programa: Nina Lah, dr. med., spec. pediatrije

Program izvajajo:

  • pediater
  • medicinska sestra
  • psiholog
  • dietetik
  • kineziolog
Predstavitev dejavnosti družinske obravnave

Obvestilo o selitvi OA Nazarje 2 v ZP Ljubno

Obvestilo o selitvi OA Nazarje 2 v ZP Ljubno

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

javi pravočasno, če te ne bo na pregled.