Covid-19 v sezoni okužb dihal – pogosta vprašanja in odgovori
Preberi več

Patronažna služba

Delovni čas

Ponedeljek
6:30 - 14:30
Torek
6:30 - 14:30
Sreda
6:30 - 14:30
Četrtek
6:30 - 14:30
Petek
6:30 - 14:30
Sobota (po razporedu)
7:00 - 15:00

Naročanje

V Zgornjesavinjskem zdravstvenem domu Nazarje za 16000 prebivalcev Zgornje Savinjske doline skrbi 8 diplomiranih medicinskih sester v patronažnem varstvu.

Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva in je organizirano kot samostojna služba ali organizacijska enota v zdravstvenem domu. Diplomirana medicinska sestra v patronažnem varstvu, ki je nosilka dejavnosti, obravnava posameznika, njegovo družino in skupnost v okolju, kjer bivajo, se učijo, igrajo in delajo. Organizirano je polivalentno. To pomeni, da za celo družino na svojem terenskem območju skrbi ena diplomirana medicinska sestra, ki opravlja tako kurativne kot preventivne obravnave.

KURATIVNE OBRAVNAVE

To so storitve v dejavnosti patronažnega zdravstvenega varstva, ki obsegajo širok razpon negovalnih intervencij. Izvajajo jih diplomirane medicinske sestre v patronažnem varstvu na pacientovem domu, po naročilu osebnega zdravnika. Sem spadajo postopki in posegi zdravstvene nege kot so aplikacije injekcij in infuzij, preveze, nega stome, kateterizacije in menjavanje urinskega katetra pri ženi, odvzem laboratorijskega materiala, merjenje krvnega pritiska, aplikacija klizme, storitve paliativne oskrbe in ostali posegi, po naročilu osebnega zdravnika pacienta. Do obiska patronažne medicinske sestre so upravičeni nepokretni in težje pokretni pacienti.

PREVENTIVNE OBRAVNAVE

So obravnave, namenjene posebej ranljivim kategorijam zavarovancev in jih v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja in ostalih predpisov izvajamo pri:

  • Nosečnicah, otročnicah, novorojenčkih in dojenčkih

  • Otrocih v 2. in 3. letu starosti

  • Pri slepih in slabovidnih z motnjami v razvoju, ki se ne šolajo in bivajo v domačem okolju, starosti od 7. – 25. let

  • Starejših od 65 let

  • Kronično bolnih osebah in težkih invalidih, starejših od 25 let, ki zaradi svoje krhkosti ne morejo v ambulanto družinske medicine

  • Neodzivnikih v nacionalne programe DORA, ZORA in SVIT, ki se večkrat ne odzovejo vabilu


KDAJ POKLICATI PATRONAŽNO MEDICINSKO SESTRO

  1. Nosečnice – Vsem nosečnicam v zadnjem trimesečju pripada obisk patronažne medicinske sestre. Ker znotraj zavoda nimamo ginekološkega dispanzerja in nosečnice ginekologe obiskujejo širom celotne regije, nimamo dostopa do podatkov o nosečnicah. Zato Vas vabimo, da nas pokličete in se dogovorimo za termin obiska in se spoznamo še pred porodom. Tako so lahko obravnave po porodu še bolj usmerjene v želje in potrebe žene.

  2. Ob odpustu novorojenčka in otročnice iz porodnišnice – starši naj takoj po odpustu pokličejo patronažno medicinsko sestro, ki deluje na terenskem območju, kjer bodo z novorojenčkom po odpustu. Tudi sobote in nedelje. Novorojenčka in otročnico obiščemo v 24 urah po odpustu.

  3. Osebe iz rizične skupine prebivalstva ali njihovi bližnji – ko imate pred sabo za vas nerešljiv zdravstveno socialni problem. Vedno bomo poskušale problematiko reševati na strokoven način in v sodelovanju z ustreznimi institucijami.

ZP Nazarje

Grudnik Milena
T: 031 374 983
E: milena.grudnik@zgornjesavinjski-zd.si

Grudnik Maja
T: 031 622 816
E: maja.grudnik@zgornjesavinjski-zd.si

Tea Krajner
T: 051 614 295
E: tea.krajner@zgornjesavinjski-zd.si

ZP Ljubno

Fale Polona
T:
040 555 026
E: polona.fale@zgornjesavinjski-zd.si

ZP Gornji Grad

Alenka Jurjovec Lanišek
T:
031 353 986
E: alenka.jurjovec.lanisek@zgornjesavinjski-zd.si

ZP Mozirje

Gosar Maja
T: 041 200 123
E: maja.gosar@zgornjesavinjski-zd.si

Debeljak Jerneja
T: 041 684 584
E: jerneja.debeljak@zgornjesavinjski-zd.si

ZP Luče

Poličnik Anja
T:
041 210 155
E:
anja.policnik@zgornjesavinjski-zd.si

Obvestilo o selitvi OA Nazarje 2 v ZP Ljubno

Obvestilo o selitvi OA Nazarje 2 v ZP Ljubno