Covid-19 v sezoni okužb dihal – pogosta vprašanja in odgovori
Preberi več

Nenujni prevozi

Informacije o nosilcu/dejavnosti

Nenujni prevozi - Leon Ločičnik (vodja)

Naročanje

Obvestilo


Nenujne in sanitetne prevoze v Zgornjemsavinjskem zdravstvenem domu izvajamo od ponedeljka do petka med 06:00 in 20.00 uro. Nujni prevozi pa se izvajajo 24 ur na dan vsak dan v tednu.

Nujni prevozi

Nujni prevozi štejejo tisti prevozi, ko je potrebno zagotoviti čimprejšnjo zdravniško pomoč in preprečiti najhujšo možno posledico za življenje ali zdravje zavarovane osebe, za zdravje drugih, in v vseh primerih, ko zavarovana oseba potrebuje takojšnje nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč.

Nenujni prevozi

Za nenujne prevoze štejejo tisti prevozi z reševalnim vozilom ali drugim prevoznim sredstvom:

  • ko gre za prevoz nepokretne zavarovane osebe, vendar ne zaradi reševanja življenja ali nujnega medicinskega posega,
  • ki se izvedejo zato, ker bi bil prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali z osebnim avtomobilom za zdravje zavarovane osebe lahko škodljiv ali nemogoč,
  • ko zdravstveno stanje zavarovane osebe terja spremstvo zdravstvenega delavca.

Sanitetni prevozi

Sanitetni prevoz je prevoz pacienta, ki med prevozom ne potrebuje spremstva ali zdravstvene oskrbe zdravstvenega delavca, prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali osebnim vozilom pa bi lahko bil za njegovo zdravje škodljiv. Med te prevoze spadajo tudi dializni in onkološki bolniki.

SPREMLJEVALCI V NUJNI MEDICINSKI POMOČI

LEON LOČIČNIK, magister managementa, diplomirani zdravstvenik

MITJA LOČIČNIK, magister managementa, diplomirani zdravstvenik

LOVRO FAJFAR, diplomirani zdravstvenik

MARKO BEZOVŠEK, diplomirani zdravstvenik

NEJC TAMŠE, diplomirani zdravstvenik

MAJA GRUDNIK, diplomirana medicinska sestra

VOZNIKI V REŠEVALNI POSTAJI IN NUJNI MEDICINSKI POMOČI

ROBERT PODKRIŽNIK, zdravstveni reševalec

JURIJ KRAJNER, zdravstveni reševalec

VLADIMIR KRŽAČEK, zdravstveni reševalec

MATJAŽ ŠTRUCLJ, zdravstveni reševalec

ŽAN JAGODIČ, zdravstveni reševalec

LUKA KRETIČ, zdravstveni reševalec

JANUŠ VAŠL, zdravstveni reševalec

URH ANDROČEC, zdravstveni reševalec

GAŠPER LETONJE, zdravstveni reševalec


Logotip reševalne službe Zgornjesavinjskega ZD


Obvestilo o selitvi OA Nazarje 2 v ZP Ljubno

Obvestilo o selitvi OA Nazarje 2 v ZP Ljubno