Zdravstvena vzgoja in vzgoja za ustno zdravje otrok in mladostnikov

Informacije o nosilcu/dejavnosti

Zdravstvena vzgoja in vzgoja za ustno zdravje otrok in mladostnikov - /

Naročanje

Obvestilo

Zdravstvena vzgoja
Klementina Belaj, dipl. m. s.
M: 031 640 234
E: zdravstvena.vzgoja@zgornjesavinjski-zd.si

Zobozdravstvena vzgoja
Janja Hribernik, dipl. m. s.
Maja Škorc, dipl. m. s.
M: 031 640 234
E: zobozdravstvena.vzgoja@zgornjesavinjski-zd.si

Vzgoja za zdravje je namenjena za informiranje, motiviranje ter učenje otrok in mladostnikov, da si pridobijo veščine, s katerimi bodo lažje vzpostavili ustrezna vedenja za varovanje in krepitev zdravja. Z zdravim načinom življenja lahko posameznik prepreči nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni, za to je smiselno, da se tega navadimo že kot otroci.

Obvezne zdravstveno vzgojne vsebine v vrtcu

  • Zdrave navade
  • Osebna higiena
  • Varnost

Obvezne zdravstveno-vzgojne vsebine v osnovni šoli

1. razred: zdrave navade
2. razred: osebna higiena
3. razred: zdrav način življenja
4. razred: preprečevanje poškodb
5. razred: zasvojenost
6. razred: odraščanje
7. razred: pozitivna samopodoba in stres
8. razred: medosebni odnosi
9. razred: vzgoja za zdravo spolnost

Dodatne vsebine

  • Temeljni postopki oživljanja
  • Zdrava hrbtenica
  • Zdrave navade
  • Nalezljive bolezni (umivanje rok- driske, prehladi, uši)
  • Motnje hranjena
  • Aids

* V sklopu zdravstvene vzgoje izvajamo tudi različna predavanja za vzgojitelje, učitelje, starše.


Obvestilo o selitvi OA Nazarje 2 v ZP Ljubno

Obvestilo o selitvi OA Nazarje 2 v ZP Ljubno

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

javi pravočasno, če te ne bo na pregled.