Pomembni kontakti

Direktorica

Božena Herzog, univ. dipl. ekon.

Splošne službe

Zgornjesavinjski zdravstveni dom

Zadrečka cesta 14
3331 Nazarje

Zdravstvena postaja Mozirje

Savinjska cesta 6
3330 Mozirje

Zdravstvena postaja Luče

Luče 106
3334 Luče

Zdravstvena postaja Ljubno ob Savinji

Foršt 55
3333 Ljubno ob Savinji

NMP in dispečerska služba