Pomembni kontakti

Direktorica

Božena Herzog, univ. dipl. ekon.

Splošne službe

Zgornjesavinjski zdravstveni dom

Zadrečka cesta 14
3331 Nazarje

Zdravstvena postaja Mozirje

Savinjska cesta 6
3330 Mozirje

Zdravstvena postaja Luče

Luče 106
3334 Luče

Zdravstvena postaja Ljubno ob Savinji

Foršt 55
3333 Ljubno ob Savinji

Spoštovani,

v zadnjem obdobju opažamo porast števila različnih virusnih respiratornih okužb v splošni populaciji in tudi pri pacientih, ki jih obravnavamo v Zgornjesavinjskem ZD Nazarje. Zato vsem pacientom v primeru okužbe dihal priporočamo uporabo maske, zaradi preprečevanja širjenja okužb in zaradi lastne zaščite.

Hvala z razumevanje.