Organi zavoda

Direktorica:
Božena Herzog, univ. dipl. ekon.
e-pošta: bozena.herzog@zgornjesavinjski-zd.si

Splošne službe:
Mojca Sevčnikar
e-pošta: mojca.sevcnikar@zgornjesavinjski-zd.si


ČLANI SVETA ZAVODA 2023-2027
Nada Brinovšek, Občina Mozirje
David Kramer, Občina Ljubno ob Savinji
Marko Bezovšek, Občina Gornji Grad
Marko Kladnik, Občina Luče
Branka Anželak, Občina Solčava
Karmen Rovšnik, Občina Rečica ob Savinji
Nina Kos Čeplak, Občina Nazarje
Klementina Belaj, ZD
Jernej Dobelšek, ZD
Alenka Jurjovec Lanišek, ZD
Sanja Kecman Prodan, ZD
Anže Žepič, ZD
Franc Miklavc, predstavnik zavarovanih oseb

NMP in dispečerska služba