Pacientove pravice, pohvale in pritožbe

Spoštovani pacienti in pacientke,

vsi zaposleni v Zgornjesavinjskem zdravstvenem domu Nazarje, ki sodelujemo v procesu zdravljenja, si prizadevamo, da bi bili pacienti z zdravstveno obravnavo v našem zavodu kar najbolj zadovoljni. Pri tem cenimo tudi vaše mnenje, zato bomo še posebej veseli pohval, ki nam bodo motivacija za dobro in strokovno delo za vnaprej, sprejeli pa bomo tudi vaše pritožbe, katere bomo z vso skrbnostjo proučili. Želimo si, da bi vse nesporazume, ki nastanejo med potekom zdravstvene obravnave v našem zavodu, razrešili takoj v posamezni ambulanti. V kolikor menite, da so bile vaše pravice kljub pogovoru kršene, lahko vložite pritožbo ali zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic.

Vaše pravice in dolžnosti ureja Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP-A).

Za pohvalo ali pritožbo lahko izpolnite obrazec, ki ga posredujete:

- na e-naslov: info@zgornjesavinjski-zd.si,

- po pošti na naslov: Zgornjesavinjski ZD, Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje.

OBVESTILA

- Obveščamo vas, da se bo s torkom, 14.2.2023, zaprl star vhod v ZD in odprl NOV VHOD Z ZADNJE STRANI zdravstvenega doma. Zaradi gradnje prizidka je pri ZD spremenjen režim parkiranja, zato je pri novem vhodu urejeno tudi parkirišče.

Prometni režim pred ZD v času gradnje prizidka

- Testiranje s hitrimi testi se izvaja vsak delovnik v COVID AMBULANTI (moder kontejner pred ZSZD Nazarje) med 7.00 in 8.00 uro

- Cepljenje bo od 1.2.2023 potekalo v dopoldanskem času od 10.00 in 12.00 uro, vsak drugi četrtek v mesecu pa tudi v popoldanskem času med 14.00 in 16.00 uro (točne termine najdete v poglavju cepilnega centra).

Hvala za razumevanje.