Informacije javnega značaja

Tukaj se nahajajo vse informacije javnega značaja:

Svet zavoda Zgornjesavinjski ZD Nazarje razpisuje prosto delovno mesto za DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE. Več podrobnosti se nahaja v prilogi.

Razpis za direktorja
_______________________________________________________________________________________________________


javi pravočasno, če te ne bo na pregled.