Program za krepitev zdravja

Informacije o nosilcu/dejavnosti

Program za krepitev zdravja - / , Urška Ugovšek, dipl. m. s., s specialnimi znanji

Naročanje

Obvestilo

IZVAJALCI:

Urška Ugovšek, dipl. m. s., s specialnimi znanji,

Hana Miklavc, dipl. fizioterapevtka,

Tanja Povhe, dipl. psihologinja

PROGRAM ZA KREPITEV ZDRAVJA

V ZVC Nazarje izvajamo dejavnosti promocije zdravja, vzgoje in svetovanja za različne populacijske skupine v različnih okoljih s ciljem doseganja boljšega zdravja, z zdravjem povezane kakovosti življenja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti.

Program za krepitev zdravja izvaja standardni tim ZVC za odraslo populacijo: diplomirana medicinska sestra, diplomirani fizioterapevt in univerzitetni diplomirani psiholog.

Vključujemo se tudi v lokalne skupnosti in delavnice izvajamo po celotni Zgornje-savinjski dolini. Na voljo smo delovnim organizacijam, krajevnim skupnostim in društvi itd. Skupni cilj je, da pomagamo čim večjemu številu ljudi do uspeha in osebnega zadovoljstva.

IZVAJAMO NASLEDNJE DELAVNICE ZA KREPITEV ZDRAVJA:

 • Življenski slog: Vanjo se lahko vključujejo vse odrasle osebe iz cilje populacije. Delavnica obsega eno skupinsko srečanje, ki traja 120 minut.
 • Dejavniki tveganja: Delavnica je namenjena vsem, ki želijo narediti nekaj zase in spremeniti nezdrave navade ali razvade. Kot so npr. zvišan krvni tlak, zvišane maščobe v krvi, zvišan krvni sladkor. Delavnica obsega eno skupinsko srečanje, ki traja 90 minut.
 • Zdravo jem: Udeleženci delavnice pridobijo najpomembnejša znanja o zdravi prehrani in njenem pomenu za zdravje ter veščine za postopno uvajanje sprememb v svoje prehranjevanje. Delavnica traja 6 tednov, 4 skupinska srečanja in 2 individualni svetovanji.
 • Zdravo hujšanje: Udeleženci delavnice prejmejo strokovno podporo in pomoč pri zdravem hujšanju ter znanja in veščine za spreminjanje prehranskih in gibalnih navad ter psihološko podporo v procesu hujšanja in vzdrževanja zdravega življenjskega sloga. Delavnica traja 18 tednov (vključuje predavanje in telesno aktivnost, 15 skupinskih srečanj in 6 individualnih posvetov).
 • »Ali sem fit?« oz. test hoje na 2 km: Obsega eno skupinsko srečanje za ugotovitev telesne zmogljivosti (preizkus hoje na 2 km, 6-minutni preizkus hoje in 2-minutni preizkus stopanja na mestu). Izvajalec za posameznega udeleženca izbere zanj najbolj primeren test na podlagi njegove starosti, zdravstvenega stanja in stanja prehranjenosti.
 • Delavnica ˝gibam se˝: Udeleženci pridobijo poglobljeno oceno lastne telesne pripravljenosti ter postopno po individualnem programu povečujejo količino telesne dejavnosti in spreminjajo gibalne navade. Traja 14 tednov in obsega 13 skupinskih srečanj, 2 individualni svetovanji, ter začetno in končno testiranje telesne pripravljenosti.
 • Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja: Vanjo se lahko vključijo kadilci, ki so motivirani za opuščanje kajenja. Delavnica traja 6 tednov in obsega šest 90-minutnih skupinskih srečanj.
 • Individualno svetovanje za opuščanje kajenja: Delavnica traja 6 tednov in obsega šest 30-minutnih srečanj.
 • Podpora pri spoprijemanju z depresijo, podpora pri spoprijemanju s tesnobo, spoprijemanje s stresom: Delavnice trajajo 4 tedne in obsegajo štiri 90-minutna skupinska srečanja in eno 15-minutno individualno svetovanje. Namenjena so vsem odraslim osebam z diagnozo depresije, anksioznimi motnjami in osebam, ki potrebujejo pomoč pri spoprijemanju s stresom.
 • Delavnica tehnike sproščanja: Delavnica obsega eno skupinsko srečanje, ki traja 90 minut. S tehnikami sproščanja umirimo in skoncentriramo svoj um, si naberemo nove zaloge energije, s čimer si izboljšamo naše celotno počutje. Sproščeno stanje telesa in duha namreč upočasnjuje srčni utrip in znižuje krvni pritisk ter tako pospešuje prekrvavitev večjih mišic in zmanjšuje njihovo napetost.
 • Sladkorna bolezen tipa 2: Udeleženci delavnice pridobijo najpomembnejša znanja o sladkorni bolezni tipa 2. Delavnica traja 90 minut.
 • S sladkorno boleznijo skozi življenje: Delavnica je namenjena vsem odraslim s sladkorno boleznijo tipa 2. Udeleženci delavnice pridobijo najpomembnejša znanja o sladkorni bolezni tipa 2 ter znanja in veščine za postopno uvajanje sprememb v svoje vsakdanje življenje. S strokovno pomočjo oblikujejo uresničljiv načrt za spremembo življenjskega sloga, ki bo pripomogel h krepitvi zdravja in izboljšanju počutja. Delavnica obsega pet srečanj v skupini, ki trajajo 90 minut.
 • Svetovanje za opuščanje alkohola: Tvegano in škodljivo pitje alkohola predstavlja enega glavnih preprečljivih dejavnikov tveganja za kronične bolezni, poškodbe, nezgode in samomore. Osnovni namen je zmanjšati čezmerno pitje alkohola in njegove negativne učinke na zdravje obravnavanega ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola. Individualno svetovanje je namenjeno vsem odraslim (19+), ki si želijo zmanjšati ali opustiti uživanje alkoholnih pijač.

OPOMBE:

 • Do udeležbe v delavnicah so upravičene osebe z urejenim osnovnim zdravstvenim zavarovanjem (vse stroške krije ZZZS, zato je obravnava za udeležence brezplačna). Napotnico od osebnega zdravnika potrebujete za naslednje delavnice: Zdravo hujšanje, Gibam se, Zdravo jem, Zdravi odnosi, Podpora pri spoprijemanju s tesnobo, podpora pri spoprijemanju z depresijo.

OBVESTILA

- Obveščamo vas, da se bo s torkom, 14.2.2023, zaprl star vhod v ZD in odprl NOV VHOD Z ZADNJE STRANI zdravstvenega doma. Zaradi gradnje prizidka je pri ZD spremenjen režim parkiranja, zato je pri novem vhodu urejeno tudi parkirišče.

Prometni režim pred ZD v času gradnje prizidka

- Testiranje s hitrimi testi se izvaja vsak delovnik v COVID AMBULANTI (moder kontejner pred ZSZD Nazarje) med 7.00 in 8.00 uro

- Cepljenje bo od 1.2.2023 potekalo v dopoldanskem času od 10.00 in 12.00 uro, vsak drugi četrtek v mesecu pa tudi v popoldanskem času med 14.00 in 16.00 uro (točne termine najdete v poglavju cepilnega centra).

Hvala za razumevanje.